søg i nyhedsarkivet


Unge chefer har det svært med konflikter


28-03-2014

At kunne løse konflikter er en væsentlig kompetence for ledere. Men unge chefer ser i høj grad konflikthåndtering som en ulempe.

 Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Det er umuligt at undgå problemer og uoverensstemmelser på arbejdspladsen. Men det er vigtigt, at lederen, hvad enten han/hun er ung eller mere erfaren, er i stand til at hjælpe medarbejderne med at løse uoverensstemmelserne, før de udvikler sig til en konflikt.

En undersøgelse foretaget af den svenske tænketank Kairos Future og publikationen Chef blandt 4.500 unge chefer og HR-medarbejdere viser, at der en markant forskel mellem de unge som menige medarbejdere og som ledere.

Som medarbejdere søger de unge empatiske chefer, der kan se, høre og bekræfte dem – og sikre, at de kan udvikle sig. Men bliver de ledere, handler det ofte mere om, hvad der er godt for dem selv, end hvad der er godt for medarbejderne.

Som ledere vil de gerne have gode arbejdskammerater – det er vigtigt for deres arbejdsliv. Men når de pludselig havner i den situation, hvor de må tage konflikter og løse dem, og er de ikke meget for det.

De synes, at personaleledelse er vigtig, men det er svært for dem at håndtere, og de ser det i højere grad som en ulempe, at de som chefer skal håndtere personaleproblemer og konflikter – to af kerneopgaverne i ledelsesgerningen.

Et lystfyldt arbejdsideal

For at forstå dette er man nødt til at forstå den yngre generations holdninger til deres arbejdsliv. Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) har lavet en undersøgelse af 22-30-årige FTF’eres holdninger til arbejdslivet.

Undersøgelsen peger på, at det er meget vigtigt for unge, at de i arbejdet kan udfolde og realisere deres egen person. De unge giver udtryk for et lystfyldt arbejdsideal, hvor de indholdsmæssige sider af arbejdet vægtes højest.

Et af de mest markante resultater i undersøgelsen er, at det for alle unge har betydning, at  arbejdet er interessant og spændende. Hvis de unge frit kunne vælge arbejde, svarer 85 pct. af dem, at det har stor betydning, at arbejdet er interessant og spændende.

En anden undersøgelse, som konsulentfirmaerne Manpower og Kairo Future har lavet blandt 9.700 personer, viser, at halvdelen af de chefer, der er født i 1980erne, har ansatte som venner på Facebook, hvorimod det kun gælder 9 pct. af de chefer, der er født i 1940erne. 

Hvad kan man så gøre?

At kunne løse konflikter er en væsentlig kompetence for ledere i dag, og derfor skal de unge ledere have ekstra fokus på dette.

Det handler ikke om, at man som leder skal være den ’store’ autoritet eller ikke kan være ’ven’ med sine ansatte. Men den organiseringen, vi ofte ser med fladere strukturer og deraf udbredt selvstyre og medindflydelse, samt venskaber mellem ledere og medarbejdere, sætter de indbyrdes relationer på en stor prøve. Konflikterne kan opstå, når der er usikkerhed om graden af indflydelse og kompetence.

Konflikter opstår ofte i forbindelse med uklare rollefordelinger. Det er derfor en leders store opgave at gøre eksempelvis uddelegeret beslutningskompetence så klar og tydelig som muligt – og at lade ansvar følge af tilsvarende råderet.

Her er vores anbefalinger til at sikre, at konflikter i organisationer bliver konstruktive:

  1. Indbyrdes forventninger skal være klare og tydelige. Der skal være gennemsigtighed i forhold til, hvem der har ansvaret.
  2. Venskab hører hjemme i privatlivssfæren, fordi et venskab forudsætter loyalitet, og at man altid vil hinandens bedste.
  3. Husk at trække en grænse imellem privatliv og arbejdsliv, så man ikke udleverer sig selv med al den sårbarhed, man har som privat menneske.
  4. Spørg dig selv, hvornår din uvildighed og upartiskhed ophører? Og hvornår er det til gavn at få hjælp udefra?
  5. Husk at lave et konfliktberedskab.
  6. Konflikter er ikke nødvendigvis noget negativt, men kan have en positiv effekt på en organisation, såfremt konflikten ikke foregår på et for højt niveau.
  7. Husk at være opmærksomhed på jeres omgangstone og sprogbrug og det skjulte magtforhold, der ligger i det at være leder.
  8. Husk dialogen.

Lær mere på faget Coaching og konflikthåndtering på Lederuddannelsen, hvor Gry Asnæs underviser. http://www.asnaes-vangstrup.dk/uddannelse.asp

Eller se mere i bogen Coaching og konflikthåndtering af Gry Asnæs & Pia Lindkvist Knærkegaard.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk