søg i nyhedsarkivet


Tjener anno 2014


20-12-2013

Faglærte tjenere kan ligesom kokke via deres faglighed skabe værdifulde relationer til gæsterne.

 Af Annette Vangstrup, partner

Karrieretip skrives på skift af forskellige eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Snart tager vi hul på et frisk år, hvor nye forventninger og mål kan opstilles. For mange mennesker er nytåret en lejlighed til at reflektere over karriere, tanker og drømme.

Sådan er det også for virksomheder, her hedder det bare budgetter. Budgetter som i høj eller lav grad afspejler det, ledelsen tror på, at virksomheden kan præstere for det kommende år.

For den enkelte leder og medarbejder er et nyt budgetår også en lejlighed til at reflektere over, om ’teamet’ er rigtig sammensat og ikke mindst har de rigtige kompetencer til at nå de ønskede mål. Kompetencer både i forhold til kommunikation med gæsten og fx faglige kompetencer af forskellig karakter.

De optimale kompetencer rykker sig i takt med branchens udvikling, hvor ikke kun gæsternes krav og adfærd er et vilkår, men også samfundsmæssige udviklingstendenser er på spil, ikke mindst i forhold til en finanskrise, som vi fortsat ser spor efter.

Mange af de mønstre omkring købsadfærd, krav og ønsker fra gæsterne, vi vil se i 2014, er måske nok opstået til dels som følge af finanskrisen, men er også mønstre, som har bidt sig fast – stram økonomi eller ej.

Forleden var vi sammen med en gruppe ledere i branchen, der alle oplevede et stigende krav til tjenernes positionering i virksomhederne. Fra at have kokkene i fokus over for gæsterne, har mange måske skruet ned for den faglærte tjeners synlighed og erstattet serveringsopgaverne med ufaglærte hænder.

Hvad kan en faglært tjener anno 2014 særligt bidrage med i forhold til at nå den enkelte virksomheds mål?

Vi tror på, at en faglært tjener via sin faglighed omkring maden netop kan skabe relationer til gæsterne i et ’next level’, der skaber grobund for en unik gæsteoplevelse, samtidig med at der opsamles viden til brug for innovationen i virksomheden.

Vi ser faglærte tjenere, der kompetenceudvikler sig netop i det spor, hvor salg og service bliver til unikke gæsteoplevelser og nyttig opsamling af viden.

Stil dig selv spørgsmålet: Hvis jeg skulle medvirke som tjener i tv-program på samme måde som kokke, hvad ville så være den udfordring, jeg lykkedes med at klare?

Velkommen til et nyt år med fremdrift og nye drømme – godt nytår fra os i Asnæs&Vangstrup.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk