søg i nyhedsarkivet


Styrk den sociale kapital


21-02-2014

En høj grad af social kapital i virksomheden er et vigtigt grundlag for at skabe forandringer.

 Af Anette Vangstrup, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af forskellige eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Udtrykket social kapital ses i stadig stigende grad blandt virksomhederne i hotel- og restaurationsbranchen. Begrebet dækker ikke over økonomi, men over de menneskelige ressourcer, som virksomheden rummer.

Social kapital indeholder elementerne:

  • Tillid
  • Retfærdighed
  • Samarbejdsevner

De fleste mennesker kender disse begreber og kan reflektere over gode og dårlige oplevelser, der knytter sig til ordene.

En høj social kapital i en virksomhed giver større mulighed for at skabe forandringer, netop fordi tilliden og samarbejdsevnerne er til stede i organisationen.

Løbende forandringer er et nøgleord i de fleste af branchens virksomheder og et vilkår, ledelsen må forholde sig til for at skabe en sund forretning. Det er forandringer, store og små, indenfor fx nye salgsplatforme, nye produkter og ændring i gæsternes adfærd.

Social kapital er som fundament for din virksomhedskultur ikke et forhold, der kan bestilles, men en tilstand, som ledelsen og organisationen opbygger  sammen over tid.

Ofte ser vi, at teams omkring fx en køkkenchef rykker rundt sammen fra arbejdsplads til arbejdsplads, fordi netop den gruppe oplever en høj grad af tillid. Resultatet er ofte en ’dem og os’ kultur, der ikke er befordrende for organisationens samlede evner til at samarbejde.

Hvad kan du gøre?

Social kapital kan trænes gennem fx forståelse for hinandens forskelligheder, evne til at give og modtage feedback, indsigt omkring fælles mål mv.

Resultatet er tydeligt: Langt mere effektivt og gladere personale, der har overskud til at give gæsterne oplevelser af høj kvalitet.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk