søg i nyhedsarkivet


Styr på målstyringen


20-01-2014

Medarbejderne skal kende og forstå de mål, der skal nås, for at virksomheden har succes.

 Af Annette Vangstrup

Branchetip skrives på skift af forskellige eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Ledelse af en oplevelsesvirksomhed handler i høj grad om fælles mål og virkelighed. Det er et forhold, der gælder alle virksomheder, men det er særligt udfordrende for virksomheder, der kræver mange medarbejdere i stedet for fx et stort produktionsapparat.  

Fælles mål er også vigtige, når det gælder om at skabe den unikke og mindeværdige oplevelse, som giver høj kundeloyalitet.

Ved blot at indsætte flere medarbejderressourcer for at få en bedre kvalitet og oplevelse, , opnår man ikke den balance i økonomien, der skaber det ønskede økonomiske resultat. Heller ikke ved at købe sig til en ramme, der giver noget mere og anderledes.

Virksomhedens vigtigste ressource er medarbejderne, og de må derfor kende og forstå de mål, der skal nås, for at virksomheden har succes, samt agere i en fælles virkelighed.

Når man ser på en virksomhed, der arbejder med denne form for økonomisk styring, vil man fx opleve følgende kendetegn:

  • Alle medarbejdere ved, hvad der forventes af dem, og de kender deres mål for vagten.
  • Medarbejderne er glade og motiverede og vil typisk svare, at de har den fornødne information og føler sig anerkendt af deres leder, hvis man gennemfører en medarbejdertilfredshedsundersøgelse.
  • Medarbejderne har et fælles sprog omkring målstyring og feedback
  • Ledergruppen forstår virksomhedens strategi og hvordan den kan omsættes til handlingsorienterede mål.
  • Ledergruppen forstår vigtigheden af at afsætte ressourcer til andet end produktion og anerkender medarbejdernes refleksion over processer mv.
  • Der er afsat tid til at arbejde med de handlinger, der er prioriteret i de enkelte teams.
  • Virksomheden når de fastlagte realistiske mål indenfor den angivne tidshorisont.
  • Der er klare processer for de enkelte arbejdsopgaver.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk