Kundens opfattelse af dig bliver dannet på baggrund af førstehåndsindtrykket.

" />

søg i nyhedsarkivet


Smil – det smitter


12-09-2014

Kundens opfattelse af dig bliver dannet på baggrund af førstehåndsindtrykket.

 Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Da jeg arbejdede i servicebranchen, blev jeg altid blevet belært om, at kunden altid skal anerkendes, når vedkommende kommer ind i virksomheden. Du kender allerede sætningerne: Smil til kunden – det smitter, smil er den korteste vej mellem to mennesker, smil skaber glæde og smitter.

Umiddelbart virker det banalt, men der er faktisk en god grund til at smile. Forsøg har vist, at kundens opfattelse af et budskab især afhænger af vores kropssprog (55 procent), vores tonefald (38 procent), mens ordene har mindre betydning (7 procent). 

I et serviceerhverv som hotel- og restaurationsbranchen, hvor der dagligt opstår et ”sandhedens øjeblik”, dvs. det afgørende øjeblik, hvor gæst og virksomhed mødes, har kropssprog en afgørende betydning for, hvordan vi bliver opfattet af kunden.

Spejlneuroner betyder, at vi kan efterligne andres bevægelser, så hvis du smiler til kunden, er der stor sandsynlighed for, at kunden gengælder dette.

Man kan også med fordel være opmærksom på, hvordan man bevæger sig. Langsom bevægelse kan det signalere ro og selvsikkerhed, men for langsomt kan signalere sløvhed. Hurtige bevægelser signalerer derimod energi og ungdommelighed.

Kundens opfattelsebliver dannet på baggrund af førstehåndsindtrykket. Nogle teorier siger, at førstehåndsindtrykket bliver dannet på baggrund af de første 5 x 20 sekunder på det første møde med en kunde.  

3 spørgsmål til refleksion:

  • Hvilket førstehåndsindtryk vil du gerne have, at kunden har af dig?
  • Hvordan bevæger du dig, når du møder en kunde?

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk