søg i nyhedsarkivet


Skab det gode arbejdsmiljø


19-09-2014

Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne er centrale elementer i en velfungerende arbejdsplads. Som leder kan man arbejde målrettet på at styrke netop de elementer.

 Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Når vi i undervisningenpå hotellederuddannelsen og restaurantlederuddannelsen stiller deltagerne spørgsmålet ”Hvordan vil du huskes?”, bliver der lidt stille i rummet. For hvor ofte tænker man på, hvordan man vil huskes af sine kollegaer?

Vi har mange kollegaer i vores arbejdsliv, og vi husker dem hver især for noget særligt. Men hvordan ønsker vi egentlig selv at blive husket?

Mange siger, de ønsker at have været den, man kunne stole på, den man kom til, hvis man havde udfordringer i arbejdet, den som gik forrest, den som kunne tage de rigtige beslutninger osv.

Når man arbejder videre med udsagnene, viser det sig, at mange af dem kan kategoriseres som elementer af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne.

Det er de tre bærende elementer virksomhedens såkaldte sociale kapital. Hvis vi har en høj grad af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne på arbejdspladsen, kan mange uventede opgaver løses, der er stor fleksibilitet mellem medarbejderne, konflikter bliver meget hurtige konstruktive og der er høj arbejdsglæde.

Virksomhedens sociale kapital fortæller imiderltid ikke, hvad ledelsen helt præcist skal gøre for at skabe det gode arbejdsmiljø, men der tegner sig et klart mønster. Følgende elementer har efter alt at dømme en central betydning ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Tillidsbaseret ledelse:

 • At være troværdig. Det betyder, at sige, hvad man gør, og gøre, hvad man siger.
 • At uddelegere opgaver og ansvar. Det vil sige, at vise tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde uden at blive kontrolleret.
 • At lytte til medarbejderne. Det vil sige, at tro på, at medarbejderne har noget vigtigt at meddele.
 • At være tillidsfuld. Det vil sige, at man betragter medarbejderne som troværdige.

Samarbejde baseret på respekt og anerkendelse:

 • At praktisere både fordelings- og procesretfærdighed.
 • At anerkende og værdsætte medarbejdernes kompetencer og forskelligheder.
 • At betragte uenighed og kritik som legitimt og som kilde til udvikling.
 • At give stor indflydelse inden for klare rammer.

Fokus på kerneydelsen og på god service til kunder:

 • At have klare mål for kvalitet og god service.
 • At lægge stor vægt på et højt serviceniveau og på tilfredshed, loyalitet og ejerskab hos kunder/borgere.
 • At gøre høj kvalitet i produkter og ydelser synligt for de ansatte.
 • At anerkende, værdsætte og fejre høj kvalitet og god service.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk