søg i nyhedsarkivet


Sæt pris på dine kunder


07-04-2014

Kunderne kommer ikke af sig selv, og det er vigtigt at kende den gennemsnitlige omkostning ved at få en kunde ind ad døren.

 Af Anette Vangstrup, partner, Asnæs & Vangstrup

Branchetip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Kender du den gennemsnitlige pris for de kunder, der kommer ind ad din dør? Nøgletallet for omkostning pr. kunde er værdifuldt, når du skal fastsætte dine priser og fordele dine omkostninger til fx kommissioner og markedsføring.

For bare få år siden var det mere simpelt at iværksætte en markedsføringsindsats, fx en annonce i avisen, der senere kunne måles direkte eller indirekte ved et stigende salg. Tilsvarende var et besøg på en messe samt en salgsturne til eksisterende og nye kunder, forholdsvis let at måle udbyttet af.

I dag er billedet mere kompliceret og som leder i hotel- og restauranterhvervet, må du beslutte din strategi i forhold til de forskellige salgskanaler, herunder online bookingportalerne.

Hvor meget kapacitet vil du sælge gennem agenter af forskellig karakter, og hvor meget kan du sælge selv?

Et parameter i din strategi handler om, hvorvidt dit produkt tiltaler flest business- eller leisuregæster.

Hvis du primært er en business forretning, kan det fx være optimalt at sælge overskudskapacitet på et dealsite og gennem onlinebooking portalerne. Hvis du derimod henvender dig primært til leisuregæster, kan et stort salg via disse kommissionstunge salgskanaler betyde, at dine gennemsnitspriser bliver alt for lave.

Jo flere bookinger du kan få direkte gennem egen hjemmeside og salgsindsats, og dermed uden fordyrende omkostninger til kommission, markedsføring og salg, jo bedre indtjening kan du opnå.

Kendskab til omkostning pr. kunde i butikken kan være nyttigt til at styre dine ressourcer og til at sætte økonomiske mål. Hvis det fx koster 200 kr. at få en kunde ind ad døren, kan det måske være for lidt at sælge en konferencepakke til 495 kr., når der også skal betales råvarer, husleje og lønninger.

Vi hjælper gerne med at foretage disse beregninger i din forretning, kontakt Annette på telefon 2480 1960.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk