søg i nyhedsarkivet


Sæt mål og nå det


17-10-2014

Ved at opsætte økonomiske mål for sin forretning kan man undgå stress og manglende overblik.

 Af Annette Vangstrup, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

At skabe et økonomisk overblik ses ofte som en tidskrævende opgave, og derfor har mange en tendens til at skubbe den opgave nederst på to-do-listen.

Der er dog råd for, hvordan du på en systematisk måde kan hjælpe dig selv til at skabe et overblik og hver dag gå hjem fra arbejde velvidende, at der er styr på den daglige drift. Det sikrer både orden i virksomhedens regnskab og giver dig ro i maven.

Et vigtigt element, når der skal skabes et økonomisk overblik, er at have en vision for forretningen. Hvad ønsker vi at fokusere på? Hvad er det endelige mål, og hvordan når vi dertil? Når vi kender målet, kan vi begynde at skabe overblik, og vurdere forretningens økonomiske forbedringspotentiale.

5 gode råd:

  • Vær bevidst om de faktorer, som påvirker din økonomi og vision – sæt et mål.
  • Få tilstrækkelig viden om branchens omsætning og omkostningsmønstre – så du kan vurdere dit potentiale.
  • Få styr på de relevante data, som løbende skal indsamles for at skabe overblik.
  • Giv dig selv daglige rutiner, så du konstant bevarer et overblik på daglig basis.
  • Få styr på, hvor du står lige nu, og hvor du kan gribe ind for at skabe forbedringer.

Et økonomisk mål kan fx være et ’overskud før husleje eller renter’. Når dette helt overordnede mål er defineret, kan du overveje forskellige veje til at nå målet, fx gennem højere omsætning og/eller lavere vareforbrug og lønninger. Højere omsætning kan igen nedbrydes i mål om fx kapacitetsudnyttelse, herunder justering af koncept, nye salgskanaler mv.

For at kunne skabe en løbende forbedringskultur må den økonomisk ansvarlige kende de relevante data, der kan hentes fra både kasseapparat, bookingsystem, vagtplansprogram og følgesedler. Regnskabsinformationen kommer ofte i form af et månedsregnskab lidt ind i den kommende måned, men som økonomisk ansvarlig må du kende de vigtigste nøgletal langt oftere – helst en gang om ugen.

Hent inspiration fra andre, så du kan opbygge den økonomiske styring, der passer dig bedst. Kontrol giver overblik, og overblik skaber ro.

Viden og inspiration, til at komme fra tanke til handling, kræver ofte en håndsrækning. Kontakt helt uforpligtende Annette på 2480 1960 eller kig ind på www.asnaes-vansgstrup.dk.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk