søg i nyhedsarkivet


Pejlemærker til budget 2015


30-09-2014

Planlægning af næste års budget kan være en diffus opgave. Vi peger på en række tendenser, som kan være en hjælp i planlægningen.

 Af Anette Vangstrup, partner, Asnæs & Vangstrup

Branchetip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Efteråret er over os, og det betyder, at vi skal tage fat på den sidste del af 2014. En tid, hvor mange virksomheder skal nå i mål med årets budgettal. Samtidig skal der fokus på det kommende års planlægning og økonomiske mål.

Planlægningen af næste års budget er for mange en usikker og diffus opgave, som trækkes i langdrag. Det er tidskrævende at indsamle den viden, som kan være med til at forudse, hvilke tendenser, der er med til at påvirke efterspørgslen.

Den økonomiske situation med lavkonjunktur mv. viser sig på nogle parametre at være vendt. Den økonomiske fremgang betyder dog ikke nødvendigvis, at man vender tilbage til tidligere tiders forbrugsmønstre. Mange af de vaner, forbrugerne har tillagt sig i krisetider, må forventes at blive fastholdt, selv om konjunkturerne umiddelbart forbedres.

Vi ser følgende generelle tendenser, der vil påvirke hotel- og mødebranchen i det kommende år, og som kan være pejlemærker for det kommende års planlægning og økonomiske mål:

  • Value for money – krav om høj kvalitet er stigende, uden at priserne kan sættes tilsvarende op.
  • Kortere/effektive møder. Tid er kostbar og vi har vænnet os til kortere møder, færre overnatninger ’med hygge’ i forbindelse med læring og videndeling. Ligesom dem, der arrangerer møderne, stilles overfor større krav om ’return on investment’ – ROI.
  • Kortere indsalg. Hotellerne må i fremtiden formentlig leve med, at bookingerne kommer meget sent. Det stiller større kompetencekrav til booking- og salgspersonale, når prognoserne betragtes og danner grundlag for prissætning og salgsaktiviteter.
  • Personificering. Det er allerede et opmærksomhedspunkt, men fokus er kun stigende, og lykkes man som hotel med at skabe en høj grad af personlig service, vil det give en højere Net Promotor Score (loyalitetsmål = KPI) og dermed flere kunder, der gennem omtale af oplevelsen skaber en reel salgskanal for hotellet.
  • Flere konkurrenter fra ikke-konferencehoteller, der som alternativ til konferencehotellets faste rammer, kan tilbyde den kunde, som søger efter noget ’unikt’, helt anerledes rammer.

Disse generelle tendenser kan med fordel brydes ned på konkrete økonomiske mål og konkrete handlinger i organisationen. Uden disse konkrete elementer bliver budgettet en isoleret ting, der i bedste fald ikke respekteres af lederne og i værste fald skaber utryghed og frustration.

Vil du vide mere, kan du hente inspiration om sammenhæng i virksomhedens økonomiske mål, herunder input til den kommende budgetproces, ved at kontakte Annette på telefon 2480 1960 og/eller komme til vores workshop om økonomistyring på direktionsniveau.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk