søg i nyhedsarkivet


Menukortets grafik skal guide gæsten


19-08-2014

En restaurants menukort er et af de vigtigste kontaktpunkter til gæsten. Man gør derfor fokusere på at udnytte menukortet virkemidler optimalt.

 Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Branchetip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Som jeg tidligere har beskrevet, giver en prisliste med retterne remset op over hinanden og prisen i højre kolonne ikke mange oplevelser. Menukort udført efter alle kunstens regler er til gengæld en fantastisk oplevelse. Som gæst bliver man ført med kyndig hånd til at få den bedste oplevelse, virksomheden kan præstere.

En restaurants menukort er et af de vigtigste kontaktpunkter til gæsten. Ligesom med alle andre kontaktpunkter skal virksomheden fokusere på at udnytte menukortet virkemidler optimalt.

Gæsterne ser i gennemsnit 109 sekunder på menukortet. Det er den tid, gæsten bruger på at læse menukortet, overveje sine valg og træffe sine beslutninger. Det er ikke lang tid. Læg dertil, at vi ofte samtidig koncentrer os om samtalerne omkring bordet, ser på de andre gæster, oplever stemningen på stedet og derfor har vores opmærksomhed mange andre steder end på menukortet.

Man skal derfor være sikker på, at gæsten har fokus på det vigtige. Hvis gæsten ikke skal spilde dyrebare sekunder med at se på det forkerte, bør der være fokus på:

  • Menukortets opsætning
  • Menukortets længde
  • Menukortet overskuelighed

Det er dokumenteret, at man ved nogle simple grafiske fokuspunkter, kan sikre at menukortet bliver en aktiv medspiller til gæstens oplevelse.

Placering

Det er ikke ligegyldigt hvor på kortet, man vælger at sætte de retter m.v., som gæsten i hvert fald bør se.

De fleste mennesker læser ikke et menukort fra den ene ende til den anden. De ’skanner’ kortet. Derfor er det vigtig for dig at vide, hvor øjnene kigger hen først, så man kan placere de retter, man ønsker gæsten særlig skal bemærke, disse steder på kortet.

Det er påvist, at gæstens hjerne anstrenger sig mest for at huske det første valg, og derfor er mest modtagelig for påvirkning der.

Efterhånden som der bliver flere valg, bliver det sværere for gæsten at huske valgmulighederne.

Når det sidste valg skal træffes, vil gæstens hjerne igen anstrenge sig og være mest modtagelig for at lade sig påvirke.

Øjnemagneter

Hvis man sætter en ramme omkring eller sætter et lille mærke ved en ret, skaber man også et særlig fokus på denne særlige ret. Det kan også være en fremhævning af ”husets specialitet” eller ”dagens ret”.

Læsevenlighed

Overskueligheden betyder også at man skal være opmærksom på læsevenligheden:

  • Skrifttype
  • Skriftstørrelse
  • ’Luft’ mellem linjerne

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk