søg i nyhedsarkivet


Kom tæt på din kontoplan


13-05-2014

En optimal kontoplan bør afspejle det niveau for økonomisk styring, som ledelsen ønsker.

 Af Annette Vangstrup, partner, Asnæs & Vangstrup

Branchetip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

På mange af de steder, som vi besøger i branchen, er kontoplanen noget, der er udviklet af en bogholder eller en revisor og måske af ældre dato.

Økonomichefen, oftest svarende til direktøren eller ejeren, har ikke noget tæt forhold til kontoplanen, der opfattes som et uforanderligt element i virksomhedens regnskab.

En optimal kontoplan bør afspejle det niveau for økonomisk styring, som ledelsen ønsker. Hvis man vil have styr på sine salgskanaler og sine kommissionsbetalinger, er det en god idé at indrette kontoplanen til at kunne opsamle denne viden.

Vi ser ofte, at netop omsætningen ikke fordeles efter de driftsvilkår, der er aktuelle netop nu, med den konsekvens, at det bliver nærmest umuligt at styre virksomhedens afsætning efter de fastlagte strategiske mål.

Lønninger er også et emne, som alle i denne branche må forholde sig til. Her er der ofte programmer for vagtplaner, der understøtter dataindsamlingen, men vi anbefaler alligevel, at der på kontoplanen gives mulighed for helt overordnet at kunne analysere lønressourcen fordelt på afdelinger samt opdelt i faste og variable lønninger.

I tillæg til kontoplanen har hoteller og restauranter altid brug for supplerende oplysninger om gæsteantal og kapacitetsudnyttelse til at supplere regnskabsanalysen med relevante nøgletal.

For overnatningsvirksomhederer det som udgangspunkt belægningsprocent, omkostningsnøgletal pr. solgt værelse, som vi måler, mens de centrale nøgletal på restauranter er omsætning pr. gæst og  antal seatings.

Vi deler altid gerne en kontoplan og diverse økonomiske styringsark, kontakt Annette på telefon 2480 1960.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk