søg i nyhedsarkivet


Hvem er den perfekte leder?


08-11-2013

Det kan være svært at imødekomme medarbejdernes forskellige forventninger til, hvad en god leder er.

Af Joakim Markworth

Karrieretip skrives på skift af forskellige eksperter fra rådgivnings- og uddanelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Hvilke krav stiller medarbejderne i hotel- og restaurationsbranchen til deres leder? Det kommer an på, hvilken medarbejder, man spørger:

  • Nogle forventer anerkendelse af deres leder i dagligdagen.
  • Andre vil have faste rammer og struktur på deres arbejdsdag.
  • Nogle vil have en leder, der går forrest og er det gode eksempel.
  • Andre ønsker, at deres leder er omsorgsfuld og lytter.
  • Der er også dem, der kræver medbestemmelse og ansvar.

Det kan ofte være svært for en leder at imødekomme medarbejdernes forskellige forventninger til, hvordan en leder skal agere. Som leder bør du derfor overveje, om du bedre kan få dine budskaber ud, hvis du på forhånd gør det klart for medarbejderne, hvilken type leder du er.

De fleste ledere har deres egen ideer om, hvad der er vigtigt for en leder i lige netop deres branche. Vi har spurgt nogle ledere inden for hotel- og restaurationsbranchen, hvad der efter deres mening er de vigtigste kompetencer for en leder i denne branche:

 

Susanne Eriksen, receptions- og konferencechef, Hotel Sabro Kro:

”At kunne sætte klare mål og tydeliggøre dem for sine medarbejdere og derefter gå forrest som et godt eksempel er en meget vigtig kompetence. Samtidig skal man kunne leve op til de mål, som virksomheden sætter.”

Trine, bestyrer, Bio Mio:

”Empati er et vigtigt ord, som skal bruges overfor gæster og medarbejdere. Det at kunne skabe mål, sætte rammerne for det og følge op på det, samt kunne tage imod feedback.”

Linda Jonasson, tjener, Kurhotel Skodsborg:

”Man skal have menneskeforståelse og kunne læse sine medarbejdere. Som leder skal man også være åben og fair.”

Det er svært at sige, hvem der er den perfekte leder. Men det at kunne styre efter et mål og samtidig være empatisk er noget, som de tre adspurgte branchefolk er enige om.

Tre gode råd:

  • Gør det klart hvilken ledertype du er - tag en ledertype test her.
  • Overvej om resultatet er tilfredsstillende for dig.
  • Lav en plan for, hvordan du vil ændre din adfærd, hvis du ikke er tilfreds.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk