søg i nyhedsarkivet


Hvor mange kan vi være om at nå et enkelt mål?


05-12-2014

Branchetip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Af Annette Vangstrup

Som leder har du brug for, at dine medarbejdere bidrager til, at virksomheden når de økonomiske mål.
Med mange ansatte, der arbejder i forskellige teams kan det dog ofte være rigtig svært at få ’oversat’ et økonomisk mål til noget konkret, den enkelte medarbejder kan omsætte i handling.

Det er ledelsens ansvar at sætte det overordnede økonomiske mål, fx: Vi skal tjene 500.000 kr. før skat i år! Men ledelsen kan ikke realisere dette mål uden sit team. Første step i at nå det ønskede mål vil være at nedbryde målet i et omsætningskrav og et krav til omkostningerne, fx vareforbrug og lønninger.

Omsætningskravet kan herefter nedbrydes pr. måned, pr. uge, pr. dag og/eller pr. åbningstime. Når et mål nedbrydes i mindre enheder bliver det mere nærværende, men stadig ikke nødvendigvis et mål, der kan handles på. Først når der knyttes mål om omsætning pr. gæst, salg af appetizer pr. aften, antal øl pr. gæst mv., bliver salgsmålene ’levende’ og til at handle på, og ikke mindst fejres, når de opnås.

Hver vagt eller åbningsdag kan med fordel indeholde følgende mål:

  1. Hvad skal vi min. sælge pr. gæst på denne vagt/aften/frokost? Fx illustreret ved, at vi bliver enige i teamet om, hvilke forretter og desserter der skal sælges til hvilke retter.
  2. Hvor meget skal omsætningen være pr. time før vi kan kalde en kollega mere på arbejde?
  3. Hvilken ret eller hvilke retter skal vi primært forsøge at sælge i dag?
  4. Fælles indsamling af fx drikkeminutter på øl, glas pr. vin mv., så vi sammen kan danne erfaringer om, hvor ofte vi skal forsøge gensalg af drikkevarer.

Kun fantasien sætter grænser, når der skal identificeres relevante handlinger, der fører til det ønskede økonomiske mål, og her det en fordel at mange er med til at idégenere. Når en idé er skabt er det igen ledelsens opgave at prioritere de enkelte handlinger, så der bruges energi på de handlinger, der skaber størst resultater.

Du kan læse om mere om målstyring i bogen: Skab Oplevelser, der udkommer på Forlaget Praksis i oktober 2014. Bogen kan evt. forud bestilles hos Annette@asnaes-vangstrup.dk