søg i nyhedsarkivet


Hvilken leder vil du være?


29-11-2013

Det er nødvendigt at fokusere på, hvilken leder man vil være. Det største udviklingspotentiale ligger der, hvor man i forvejen er stærk.

 Af Gry Asnæs, partner

Karrieretip skrives på skift af forskellige eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Når jeg møder branchens ledere, spørger jeg ofte: Hvilken leder vil du gerne være? 

Det giver ofte et spørgende blik og en lettere mistro retur. Men jeg mener det. Hvis du er leder, bliver du nødt til at finde ud af, hvilken leder du gerne vil være.

Det er en nødvendig og sund øvelse. Prøv det selv.Tænk tilbage på de ledere, du har haft helt fra dine forældre som de første ledere, til børnehavepædagogen, skolelæreren og de ledere, du har mødt i din erhvervskarriere.

  • Hvad husker du dem for?
  • Hvad vil du selv huskes for?
  • Hvilke styrker har du i forhold til den leder, du gerne vil være?

Som udgangspunkt ønsker vi alle at være den bedste side af os selv. Det vil sige, at vi bruger og bliver husket for vores bedste sider.

Som leder er der yderligere en dimension: Lederen skal skabe rammer, der giver andre mulighed for at være den bedste side af sig selv.

Det er lettere sagt end gjort at fremhæve både ens egne og andres bedste sider. Vi er ofte tilbøjelige til at fokusere mere på det, vi kunne gøre bedre. Det skal også til, men ofte får vi mere ud af at fokusere på at udvikle vores styrkeområder.

Det er en fejlopfattelse at tro, at vi har et størst udviklingspotentiale der, hvor vi er svage.

Den lederudvikling, jeg bidrager til, tager altid sit udgangspunkt i bringe lederens styrker mere i spil. Det skaber umiddelbare, synlige resultater på performance, innovation, trivsel, effektivitet og bundlinje. Det gælder ikke bare ledere fra hotel- og restaurationsbranchen, men er en universel erfaring.

Er du parat til at tænke i egne og andres styrker og blive afklaret med, hvilken leder du vil være? Prøv at svare på følgende spørgsmål:

  • Hvorfor ønskede jeg at blive leder?
  • Hvad står jeg for som leder?
  • Hvad skal der til, for at jeg har lyst til at følge et andet menneske?
  • Har jeg selv nogle af disse menneskelige egenskaber?
  • Hvordan oplever andre dig som leder?
  • Hvilke af dine styrker bidrager til, at du kan være den leder, du gerne vil være?

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk