søg i nyhedsarkivet


Hvad siger de andre om din virksomhed?


06-06-2014

Der bør være sammenhæng i alt, hvad der kommunikeres offentligt om virksomheden. Det kræver en målrettet indsats over for både medarbejdere og samarbejdspartnere.

  Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Alle virksomheder bruger mange forskellige kanaler til at kommunikere deres budskaber, fx tryksager, personaleblad, hjemmeside og nyhedsbreve. Kommunikationen er ofte noget der planlægges og arbejdes med i detaljer, så budskaberne fremstår, som virksomheden ønsker det.

Det ville også være optimalt, hvis der var en vis grad af ensartethed i al offentlig omtale af virksomheden, hvad enten budskaberne kom fra medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører  eller som et led i virksomhedens planlagte kommunikation.

Potentielle gæster får imidlertid ofte informationer om virksomheden fra personer, som set ude fra har ekspertviden om virksomheden, uden at virksomheden altid er opmærksom på det, og disse informationer tillægges ofte stor vægt af modtagerne:

  • Hvad med den avis, hvor virksomheden er blev omtalt i et interview af en medarbejder?
  • Eller direktørens kommunikation via LinkedIn?
  • Eller medarbejderes omtale  af virksomheden på Facebook?
  • Eller samarbejdspartneren eller leverandørens omtale af samarbejdet på deres kommunikationsplatforme?
  • Eller…?

Alt, der kommunikeres om virksomheden, har betydning for gæsternes og omverdenens forventninger til virksomhedens produkt og service mv. og dermed selve oplevelsen af virksomheden. Især i forhold til, hvordan man vurderer oplevelsen efterfølgende, og hvad man fortæller til andre om sit møde med virksomheden.

Derfor er det relevant, at arbejde målrettet med at kommunikere til medarbejdere, samarbejdspartnere, bestyrelser, leverandører m.v., hvad der forventes, når virksomheden omtales. Ikke for at styre eller kontrollere, men for at sikre sammenhæng og slagkraft i alle de budskaber, der vedrører virksomheden.

At arbejde bevidst med indholdet i enkelte kommunikationskanaler, mens de øvrige er præget af tilfældigheder eller intuition – og lever deres eget liv – er som at feje blade op i blæsevejr. Det risikerer meget nemt at være spildt arbejde.

Vi anbefaler, at man i virksomheden:

  1. Skaber overblik over alle kommunikationskanaler med oplysninger om virksomheden.
  2. Definerer hvem har ansvaret for indholdet på de forskellige kanaler.
  3. Laver en plan for, hvordan det sikres, at der informeres om det samme hele vejen rundt.
  4. Gør det synligt for alle medarbejdere, hvor virksomheden omtales, så medarbejderne får den mest opdaterede information.
  5. Lader personalet være ’detektiver’ ved at give dem et sted at indberette, hvis de ser virksomheden omtalt på nettet, i magasiner, blade mv.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk