søg i nyhedsarkivet


Hvad er dine lederkompetencer?


27-06-2014

En række specifikke kompetencer kendetegner den succesfulde leder.

 Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Nogle ledelseskompetencer kan læres, mens andre er sværere at lære.

Undersøgelser viser, at en succesfuld leder besidder følgende kompetencer:

 • Relationel forståelse - det betyder, at man læser og forstår menneskelige relationer.
 • Man ændrer sig ikke under pres – det betyder, at man holder fast i de personlige grundværdier, også når de udfordres.
 • Man indgyder tillid til sparring.
 • Konfronterende intervention – man griber ind med det samme, når man oplever, at der er brug for forandring.
 • Man insisterer på at uddelegere ansvar og opgaver.
 • Man motiveres af at løse problemer og svære opgaver.
 • Man bruger humor til at opbløde vanskelige situationer.

De førstnævnte kompetencer er de vigtigste hos en leder. Det er meget almene menneskelige kompetencer, som mange er født med.

Hvis der er vigtige kompetencer, som ikke er den del af ens naturlige dna, kan man som leder med fordel træne dem. Det drejer sig eksempelvis om:

 • At man er systematisk og velforberedt. Man indsamler dokumentation og undersøger, før man tager beslutninger.
 • At man insisterer på at dele viden med andre, så det sikres, at relevant viden ikke går tabt.

Tre spørgsmål til refleksion:

 • Har du som leder ovenstående kompetencer?
 • Hvilke kompetencer kan du med fordel træne?
 • Hvad kigger du efter, når du rekrutterer ledere til virksomheden?

Litteratur:

 • Født til ledelse – fup eller fakta, Lederweb.dk
 • Ledere der lykkes - Hvad er det de kan? Væksthus For Ledelse

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk