søg i nyhedsarkivet


Hvad er din drivkraft?


20-06-2014

Motiverede medarbejdere er værdifulde medarbejdere. Men hvad motiverer dig og dine medarbejdere?

 Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Arbejdsglæde er en følelsesmæssig reaktion på en arbejdssituation og afgørende for det personlige velvære.

Løn, relationer og arbejdsforhold kan være med til at minimere medarbejderens utilfredshed. Arbejdsglæden påvirkes derimod af arbejdets karakter, præstation i arbejdet og mulighederne for personlig udvikling og anerkendelse.

Trives medarbejderne ikke, kan det mærkes i produktionen og hos gæsten.  Tilfredse og loyale medarbejdere repræsenterer en værdi for virksomheden og er en afgørende forudsætning for gode resultater.

En virksomheds succes afhænger af dens evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere, som er kompetente, produktive og motiverede. Særligt værdifulde er medarbejdere, som er loyale over for virksomheden og dens værdier, og som udvikler sig i takt med virksomheden.

Der er en sammenhæng mellem jobtilfredshed, medarbejderengagement og loyalitet, gæstetilfredshed, gæsteloyalitet og resultater på bundlinjen. Den overordnede konklusion er, at virksomheder, der gør en indsats for at opnå engagerede og loyale medarbejdere, vil opnå stigninger i indtjeningen pr. medarbejder.

Motiverede medarbejder bruger deres ressourcer langt bedre end medarbejdere, der ikke er motiverede. Derfor kan det være en god idé at undersøge, hvad der motiverer os selv og vores medarbejdere på jobbet, og hvordan vi kan skabe øget motivation.

Fra en workshop, som vi holdt på en virksomhed på baggrund af dårlige resultater i  APV målingen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, arbejdede vi med motivation og arbejdsglæde.

Vi præsenterer her nogle af de spørgsmål, som bragte virksomhedens medarbejdere tættere på gensidig forståelse for hinandens motivationsfaktorer:

  • Hvad er motivationen bag din beslutning om at arbejde med det, du gør i branchen?
  • Vi ønsker alle at gøre en forskel. Det gælder også på vores arbejde. Beskriv hvilken forskel du gerne vil gøre for den virksomhed, du arbejder i.
  • Hvilke opgaver har du løst på arbejdet inden for de sidste uger, hvor du følte, at du gjorde en forskel?
  • Hvilke opgaver har du løst på arbejdet, hvor du følte dig drænet uden at gøre en forskel?
  • Hvad kan du gøre for at gøre mere af det, hvor du føler, du gør en forskel og det giver dig energi?

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk