søg i nyhedsarkivet


Har du styr på din APV?


24-02-2014

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering kan være et godt redskab til et bedre arbejdsmiljø. Og det behøver ikke være så svært at lave en APV.

 Af Hilde Breum, Videnpilot/ Cand.soc.

Branchetip skrives på skift af forskellige eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Forleden talte jeg med en restauratør, der var godt træt af at lytte til sine misfornøjede medarbejdere.

Han fortalte mig: ”Medarbejderne brokker sig hele tiden, der er altid noget de er utilfredse med. Den ene dag er det vagtplanen, den næste er det køkkenmaskinen, de fastansatte brokker sig over afløserne, kokkene brokker sig over tjenerne og tjenerne brokker sig over kokkene”.

Jeg spurgte ham, om de havde overvejet at tage de emner op i deres næste arbejdspladsvurdering? APVen er et godt redskab til at finde ud af, hvor skoen trykker, og til at vise, at man handler på medarbejdernes meldinger.

Restauratøren havde ikke overvejet at tage emnerne op ved APVen og syntes også, at det lød lidt svært.

Men det behøver slet ikke være svært at lave en arbejdspladsvurdering, da der er metodefrihed på området.

APV’en skal blot leve op til følgende 5 krav:

  1. Gennemgå det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
  2. Identificer indsatsområder. Hvor kan arbejdsmiljøet forbedres?
  3. Udarbejd en handlingsplan for, hvordan arbejdsmiljøproblemerne forbedres.
  4. Gennemfør en handlingsplan. Hvem er ansvarlig for at de enkelte handlinger gennemføres?
  5. Lav en skriftlig Arbejdspladsvurdering på baggrund af punkt 1-3.

På en lille virksomhed kan arbejdspladsvurderingen f.eks. være et møde med alle medarbejderne, hvor dagsordenen er punkt 1-4 ovenfor. For at leve op til kravet om skiftlighed kunne man have en referent, der skriver aftalerne ned punkt for punkt. Det kaldes en dialogbaseret arbejdspladsvurdering.

Der kan være stor værdi i at anvende en dialogbaseret tilgang, da medarbejderne føler sig hørt, selv kan være med til at udarbejde løsningsforslag og tager ejerskab og initiativ i forhold til løsningerne.

Vidste du at:

  • Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte laver en APV.
  • APV’en skal fornyes minimum hvert 3. år.
  • APV’en skal opdateres, når der sker ændringer i arbejdsforholdene, der har betydning for arbejdsmiljøet.

Læs mere på arbejdstilsynets hjemmeside hjemmeside

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk