søg i nyhedsarkivet


Har du dine medarbejderes tillid?


07-02-2014

Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne udgør tilsammen den sociale kapital i virksomheden.

 Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af forskellige eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Virksomheder med høj social kapital undgår mange små og store konflikter. De har et godt psykisk arbejdsmiljø og høj ydeevne. Det er altså ikke lækker frokost eller en massagestol, der gør udslaget, når vi taler om arbejdsglæde.

De tre faktorer der tilsammen udgør den sociale kapital er:

Tillid, Retfærdighed, Samarbejdsevner

 1. Tillid handler først og fremmest om to ting: At der er tillid til, at alle udfører deres arbejde ordentligt, og at man stoler på hinanden. Gør man, hvad man siger, og siger man, hvad man gør? Uddelegerer man ansvar og beslutningskompetence? Lytter man og tager andre seriøst? At vise tillid betyder ikke, at man skal være naiv eller droppe enhver form for kontrol. Blot, at man som udgangspunkt har tillid til, at medarbejderne kan og vil løse deres opgaver – og at man bruger kontrol meningsfuldt og lærende.
 2. Retfærdighed på arbejdspladsen handler om flere ting: Bliver løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse, frynsegoder m.v. retfærdigt fordelt? Følges aftalte procedurer? Er processen retfærdig, når der sker forandringer? Går det ”rigtigt til”? Bliver man behandlet ordentligt og med respekt? Får man tilstrækkelig information om processen?
 3. Samarbejdsevne på arbejdspladsen skal være baseret på gensidig tillid og respekt. Det gælder for samarbejdet inden for de enkelte afdelinger/grupper, mellem afdelinger/grupper og mellem de ansatte og ledelsen. Evnen til at samarbejde om kerneopgaven har to hovedkomponenter: koordinering og kommunikation.

Mål den sociale kapital i virksomheden:

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/sitecore/content/Arbejdsmiljoweb,-d-,dk/Home/Trivsel/Social_kapital/materiale_om_social_kapital/spoergeskema.aspx

Arbejd med den sociale kapital:

 • Hvordan kommer tillid til udtryk hos os?
 • Hvordan kommer retfærdighed til udtryk hos os?
 • Hvornår er samarbejdet godt hos os?
 • Hvordan kommer manglende tillid til udtryk hos os?
 • Hvordan manglende retfærdighed?
 • Hvornår er samarbejdet ikke godt?

Hvad så nu:

 • Hvad er vigtigst at arbejde videre med, hvis vi vil forbedre den sociale kapital?
 • Hvad kan gøres på den korte bane? Hvad kræver et længere træk?
 • Hvem gør hvad? Hvornår og hvordan følger vi op?

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk