søg i nyhedsarkivet


Gør forskellighederne til en styrke


13-06-2014

Ved at identificere medarbejderteamets styrker og svagheder kan man forebygge konflikter og øge arbejdsglæden.

 Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Vi ved alle, at mennesker ikke er ens. Alligevel kan det nogle gange være svært at forstå, hvorfor andre ikke ser og forstår verden på samme måde som os selv.

Den måde vi møder verden med, vores tilgang til udfordringer og succeser, vores tilgang til mennesker  m.v.  er forskellig fra person til person. Afhængig af vores opvækst og erfaringer ser vi verden på forskellig måde. Vi har forskellige styrker og foretrækker forskellige kommunikationsformer.

Nogle typer har brug for klar besked med det samme, mens det for andre har stor betydning, at der bliver sagt hej, før man giver en besked. Dette kan skabe konflikter, hvis man ikke er opmærksom på forskellene.

Personen, der vil have klar besked, irriteres over den anden, der hele tiden tripper rundt om den varme grød med ’smalltalk’ – hvorfor skal det tage så lang tid at komme til pointen, kan vi ikke bare handle? Omvendt vil personen, for hvem det er vigtigt at blive anerkendt som person og skabe en relation, føle sig ignoreret af den handlekraftige person, der bare vil levere sit budskab hurtigt og komme videre i teksten.

Manglende forståelse for forskellighederne er ofte årsag til de konflikter og frustrationer, der opstår i hverdagen på arbejdspladsen.

Men ved at kende hinandens forskelligheder kan vi øge arbejdsglæden betragteligt. Hvad vil det sige at kende hinandens forskelligheder? Kender vi ikke dem, hvis vi har arbejdet sammen i mange år? Jo – men vi er ikke altid bevidste om forskellighederne og udnytter dem ikke optimalt.

Når man arbejder sammen i et team, er det en fordel, at man kan sige lige ud,  at alle ikke er lige gode til at håndtere uventede situationer, gæster der klager, børn der løber i restauranten, nye it-systemer, krav om mersalg fra chefen mv. Men hvis man får identificeret teamets styrker og svagheder, er det lettere at sætte den bedste medarbejder på opgaven og dermed få succes.

Vi foreslår, at man tager hul på de drøftelser til personalemøder,  i frokoststuen mv. Vi deler her spørgsmålene fra en proces, som vi har lavet med en branchevirksomhed, der ønskede at udvikle sine afdelingsteams:

  • Kender vi hinandens styrker og svagheder i teamet?
  • Hvad ser vi selv som vores styrker og svagheder i forhold til resten af teamet?
  • Er vi opmærksomme på, hvordan vi fremmer hinandens styrker?
  • Er vi opmærksomme på, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at blive den bedste side af os selv?
  • Hvad vil vi opnå, hvis vi bliver bedre til at forstå hinandens opfattelse af virkeligheden?
  • Hvad forhindrer os i at arbejde konstruktivt med hinandens forskelligheder?

En måde at arbejde med forskelligheder på, er at få lavet en teamprofil på grundlag af en test. Teamprofiler fortæller, hvor de forskellige medarbejderes styrker ligger på baggrund af data fra individuelle spørgeskemaer. Hvis man kender sine kollegaers præference, kan man bevidst arbejde med at målrette sin kommunikation mv.

I vores optik skal teamprofiler være et redskab, man kan arbejde med uden for store anstrengelser og være rimelig i pris samtidig med, at det er udarbejdet på et seriøst grundlag.

Du er altid velkommen til at kontakte gry@asnaes-vangstrup.dk for at høre mere om de forskellige muligheder for at få lagt teamets profil.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk