søg i nyhedsarkivet


Person profil: God grund til optimisme


16-12-2013

Der var fremgang for branchen i 2013, men hvad er forventningerne til 2014? Horestas adm. direktør Katia K. Østergaard svarer.

2013 har budt på fremgang for både hotel- og restaurationsbranchen. Hvor optimistiske er I på branchens vegne?

”2013 har budt på fremgang for store dele af branchen, især i hovedstaden. Desværre kniber det fortsat med indtjeningen for mange, men Horestas seneste tendensanalyse viser, at branchen forventer vækst også i 2014. Internationalt forventes vækst i turismen, og meget tyder på, at vi vil se en svag vækst i økonomien generelt, hvilket vil påvirke turisme- og oplevelsesøkonomien positivt.

Det giver også tro på fremtiden, at vi trods de seneste års økonomiske afmatning har fået mange nye og spændende hoteller, restauranter og andre virksomheder, som styrker Danmark som en attraktiv destination. Alt i alt er der derfor god grund til optimisme på branchens vegne.”

Det er primært hovedstadens hoteller og restauranter, der har fremgang, mens det kniber mange andre steder i landet. Hvad skal der til, for at provinsen får mere gang i hjulene?

”Der er brug for flere fyrtårne og stærke destinationer uden for hovedstaden, som kan tiltrække turister, og så skal vi arbejde med kvalitet og service. Danmark er en forholdsvis dyr destination, og derfor stilles så meget desto større krav til det produkt, som vi tilbyder vores gæster.

Vi bør også kunne udnytte de korte afstande meget bedre, så turisterne bruger hele Danmark, når de er her – frem for kun at besøge en enkelt destination. Det er super vigtigt, at hele værdikæden i turisterhvervet forstår at arbejde sammen om at skabe nye, attraktive produktpakker, som indeholder et ’både og’ frem for et ’enten/eller’.”

Regeringen barsler med en vækstplan for turisme. Hvad forventer I jer af den?

”Det er et stærkt signal, at regeringen har udpeget turismen som et erhverv med særligt potentiale for vækst. Det betyder, at vi er lykkedes med at sætte turismen på dagsordenen på Christiansborg. Vi forventer en ambitiøs plan, som kommer med konkrete bud på, hvordan vi får udnyttet vores vækstpotentiale bedre i de kommende år.

Vi forventer initiativer, som både understøtter møde- og kongresmarkedet, kultur- og kystturisme samt ikke mindst behovet for en effektiv markedsføringsindsats og kendskab til Danmark som destination. Desværre har regeringen på forhånd meldt ud, at der ikke følger de helt store økonomiske midler med planen, så hvad angår rammevilkår er forventningerne meget afdæmpede.”

Debatten om at skabe mere vækst i branchen handler ofte mest om moms, afgifter og andre rammevilkår. Bør branchen ikke i højere grad selv tage ansvar for at vende udviklingen?

”Branchen både har, og tager, et stort ansvar for at vende udviklingen. På trods af krisen investeres der milliardstore summer i både nybyggerier og renoveringer af alt fra hoteller til restauranter og attraktioner i disse år. Men vi kommer ikke udenom, at det er politikerne, som sidder med den største nøgle til at skabe vækst.

Det er helt afgørende, at erhvervet sikres rammevilkår, som styrker vores internationale konkurrencekraft, hvis det skal lykkes at erobre de tabte markedsandele tilbage og få en større andel i den vækst, vi ser internationalt i disse år. Vores nærmeste nabolande har alle oplevet en langt højere vækst i turismen end Danmark i de seneste år, og en af hovedforklaringerne er, at man i disse lande har satset målrettet på turisme, og styrket erhvervets rammevilkår – f.eks. ved at nedsætte momsen og styrke markedsføringsindsatsen.”

Hvordan ser du på mulighederne for at tiltrække flere unge, kvalificerede medarbejdere til branchen fremover?

”I de kommende år bliver der benhård konkurrence om at tiltrække de unge. Jeg synes, vi har nogle rigtig gode kort på hånden i form af spændende og udviklende job, som burde appellere til de unge. Muligheden for at arbejde i et internationalt miljø, hvor hver dag byder på noget nyt, muligheden for at være ’på’ og chancen for relativt hurtigt at kunne gøre karriere. Alt sammen noget, som appellerer til de unge.

Men vi må også erkende, at samfundet i disse år er meget fokuseret på, at alle skal have en gymnasial og videregående uddannelse. Det går ud over de erhvervsfaglige uddannelser, som har svært ved at tiltrække de unge, og det er rigtig ærgerligt, for dem er der brug for! Derfor arbejder vi i Horesta på at skabe større opmærksomhed og respekt om det at arbejde i servicesektoren.”

Hvad bliver den største udfordring for branchen i 2014?

”Det bliver at få styrket indtjeningen, og dermed bundlinjen. Yderligere vækst i omsætningen vil være helt afgørende for at indfri denne målsætning, ligesom der er behov for fortsat omkostningsoptimering.

Selv om krisen er mindre hård nu end for 3-4 år siden, er det stadigvæk svære tider for mange og da omkostningerne er steget mere end priserne de seneste år, siger det sig selv, at det er hårdt for bundlinjen. Vi er imidlertid optimistiske for fremtiden og forventer vækst i 2014 og årene frem.”