søg i nyhedsarkivet


Fra visioner til handling


25-11-2013

Visioner og strategier skal nedbrydes til handlingsorienterede mål for at skabe fremdrift i organisationen.

 Af Annette Vangstrup, partner

Branchetips skrives på skift af forskellige eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

De fleste virksomheder har en strategi og en vision, der er skrevet ned og godkendt af bestyrelsen. Mange virksomheder har derimod svært ved at omdanne vision og strategi til mål, som er kendt og forstået i organisationen, og som medarbejderne kan handle i forhold til.

Hvis strategien ikke kan nedbrydes i sådanne handlingsorienterede mål, tabes handlingskraft og fremdrift i organisationen og medarbejderne kan føle, at de mangler information omkring virksomhedens status mv.

Dette gælder i alle virksomheder. Men antallet af medarbejdere i virksomheder inden for oplevelsesøkonomi betyder, at kendskabet til målene er endnu vigtigere inden for denne branche.

Mange oplevelsesvirksomheder har mange ansatte i forhold til den skabte omsætning. Fx har hoteller og restauranter typisk en lønandel på over 40 pct., hvilket betyder, at der udbetales løn til ansatte og indehaverne på mere end 40 øre, hver gang, der omsættes for én krone i virksomheden.

Visionen i en virksomhed kan fx være at blive Danmarks bedste hotel og have Danmarks bedste medarbejderteam, og en strategi om fx at have en overskudsgrad på minimum samme niveau som branchens gennemsnit. Men virksomheden kan have svært ved at omsætte visioner, strategier og mål til konkrete handlinger, der skaber en tilfredsstillende fremdrift.

Oplevelsesvirksomheder kan derfor med stor fordel arbejde med en ’mål-middel-model’ til implementering af strategi og økonomiske målsætninger.

Handlingsplan:

  1. Fastlæggelse af det ønskede driftsøkonomiske mål for virksomheden, fx en afkastningsgrad på min. 20 pct. eller en overskudsgrad på 10 pct.
  2. Nedbrydning af dette overordnede mål i økonomiske delmål, der fx kan være afdelingsspecifikke eller produktspecifikke.
  3. Oversættelse af disse økonomiske delmål til handlingsorienterede mål, der er midlet til at nå de økonomiske målsætninger.
  4. Opstilling af dashboard for ledergruppen samt en målstyringstavle for medarbejderne.
  5. Løbende opfølgning og revidering af mål og midler.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk