søg i nyhedsarkivet


Coaching kan bremse konflikter


29-04-2014

Med coachende kommunikation kan man forebygge, at konflikter udvikler sig i en ikke konstruktiv retning.

 Af Gry Asnæs, partner, Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Et flertal af dagens ledere føler sig ikke klædt på til at håndtere konflikter. Det viser en undersøgelse fra sidste år. Af samme undersøgelse fremgår det, at en tredjedel af lederne hellere vil springe ud med faldskærm fra et fly end tage fat i en konflikt blandt deres ansatte (Raines, 2013).

I en branche hvor der arbejdes alle døgnets timer med skiftende teams og store krav til service, er konflikter imidlertid en del af dagligdagen.

Hvis man som leder eller organisation søger at undgå konflikter, medfører det, at virksomheden ikke forbedrer sin ydeevne. De samme konflikter vil opstå igen og igen, og i sidste ende risikerer man at få et højt sygefravær og miste medarbejdere.

Når man som leder håndterer konflikter, kræver det kreativitet, ærlighed og forståelse for deres kompleksitet og rækkevidde. Det kræver træning at omforme konflikter til samarbejdsmuligheder og innovation.

Konflikter kan både udvikle sig positivt og negativt afhængigt af, hvordan de håndteres. Med coachende kommunikation kan man forebygge, at konflikter udvikler sig i en ikke konstruktiv retning.

Med coachende kommunikation kan man – måske uden der er et reelt problem, men blot en uenighed – arbejde med elementer, der forbedrer evnen hos de enkelte medarbejdere, i organisationen, i afdelinger m.v. til at forebygge og håndtere konflikter.

Coachende kommunikation kan inddrage sunde forskelle blandt medarbejderne i synet på de forskellige arbejdsopgaver, før meningsforskellene udvikler sig til konflikter.

For at forstå, hvorfor coaching i forbindelse med konflikthåndtering som ledelsesdisciplin er relevant, kan det give mening at relatere det til det den tid, vi lever i.

Vi lever i en tid med store forandringer og individualiseringstendenser. Nutidens medarbejdere søger udfordringer og selvrealisering – ikke mindst for at finde identitet i et samfund med mangfoldige værdier og livsstile. Der er derfor behov for en ledelse, der står i kontrast til den traditionelle ledelsesform, hvor viden og autoritet har givet svar på det meste.

I dag må udfordringer ofte løses ved hidtil ukendte løsningsstrategier, hvor ingen kender svaret på forhånd. Det betyder, at det er den coachende og støttende ledelsesadfærd, der skaber de bedste resultater.

Med coaching kan man som leder fokusere på en løsningsfokuseret tilgang, hvor man bliver ekspert i løsninger i stedet for en problemfokuseret tilgang, hvor man bliver man ekspert i problemer.

Med andre ord kan man med en coachende dialog få fat på fortidens succeser frem for fortidens nederlag og bruge det til at rette fokus mod løsning af problemet.

Hurtig inspiration til coachende kommunikation i forbindelse med konflikthåndtering:

  • Brug feedback til medarbejderen i de situationer, hvor du har set, at uenighed kan risikere at udvikle sig til en ikke konstruktiv konflikt.
  • Lyt aktivt, stil opklarende spørgsmål, gentag pointer.
  • Hjælp medarbejderen med at identificere sagens genstand og adskille denne fra relationen ved at stille åbne nysgerrige spørgsmål.
  • Vær nærværende, neutral og nysgerrig, når du spørger ind til mulige løsninger på uenigheden
  • Hold fokus på den ønskede fremtid i stedet for at lede efter årsagen til problemet
  • Undersøg nysgerrigt om uenigheden/konflikten har sit udspring i nogle organisatoriske forhold som uklare mål, uklare rollefordelinger, uhensigtsmæssige arbejdsgange eller andet, du som leder kan søge at ændre.

Lær mere på faget ’Coaching og konflikthåndtering’ på Lederuddannelsen, hvor Gry Asnæs underviser.

http://www.asnaes-vangstrup.dk/uddannelse.asp

Eller se mere i bogen ’Coaching og konflikthåndtering’, Gry Asnæs & Pia Lindkvist Knærkegaard.

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk