søg i nyhedsarkivet


Anerkendende MUS


31-01-2014

Når man taler om drømme og gode oplevelser frem for problemer, skabes der energi og udvikling.

Af Hilde Breum, Videnpilot/ Cand.soc.

Karrieretip skrives på skift af forskellige eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

MUS står for medarbejder-udviklings-samtale. Formålet med MUS er, at medarbejder og nærmeste leder forholder sig til fortid, nutid og fremtid. Hvordan har arbejdet været udført ind til nu? Er der ønsker om eller behov for forandring og udvikling i fremtiden? Gennem samtalen fastsætter leder og medarbejder nogle mål for fremtiden.

Men hvad er en anerkendende MUS?

En anerkendende MUS tager udgangspunkt i det, medarbejderen er god til, gennem en undersøgelse af situationer, hvor medarbejderen har udfoldet sine ressourcer.

I en almindelig MUS kan det ofte ende med, at leder og medarbejder taler om de negative episoder, fejl og mangler, der har været gennem året. Hvilket kan være en nedslående oplevelse. Ved at tage fat i det positive, skabes der energi og lyst til at arbejde videre med det, der virker.

Når man taler om problemer frem for muligheder kommer man hurtigt til at placere skyld. Mens man ved at tale om drømme og gode oplevelser kommer til at fokusere på muligheder.

Dog er det vigtigt at understrege, at man gerne må tale om problemerne. De skal bare ikke fylde så meget. Det er i de gode oplevelser, udviklingspotentialet ligger.

Her er forslag til en spørgeguide til en anerkendende MUS:

Fortæl om en rigtig god dag på arbejdet.

 • Hvad gjorde det muligt?
 • Hvad gjorde du? Hvad gjorde andre?
 • Hvordan kan vi få mere af det i fremtiden?
 • Hvad ville generelt gøre dig mere glad for dit arbejde?

Fortæl om en situation, hvor du oplevede et rigtig godt samarbejde med kolleger.

 • Hvad gjorde det muligt?
 • Hvad gjorde du? Hvad gjorde andre?
 • Hvordan kan vi få mere af det i fremtiden?
 • Har du nogen ønsker til samarbejdet?

Fortæl om en god oplevelse med en leder?

 • Hvad gjorde det godt?
 • Hvad gjorde du? Hvad gjorde lederen?
 • Hvordan kan vi få mere af det i fremtiden?
 • Har du nogen ønsker til ledelsen?

Hvordan udfoldes dine talenter? Tænk tilbage på de udfordringer du har haft i det forløbne år.

 • Hvad kunne du have drømt om var muligt i disse situationer?
 • Hvad ville du have ønsket, at jeg gjorde?
 • Hvad ville du have ønsket, at andre gjorde?

Hvilke kompetencer behøver du, for at disse situationer bliver lettere i fremtiden?

 • Hvad kan vi gøre for, at du får disse kompetencer?
 • Hvordan kan vi få mere af det i fremtiden?
 • Hvilke opgaver er du mest glad for?

Er der nye opgaver, som du kunne tænke dig at varetage i fremtiden?

Er der noget andet, du gerne vil snakke med mig om?

Opsummering:

 • Hvilke kurser eller anden kompetenceudvikling skal medarbejderen have?
 • Hvilke nye opgaver skal medarbejderen have?
 • Har du nogen specielle behov som følge af den nuværende fase i dit arbejdsliv? (Nyansat, småbørnsfamilie, senior m.v.)

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk