søg i nyhedsarkivet


Anerkendelse skaber resultater


29-08-2014

Kokke og tjenere er blandt de medarbejdergrupper, hvis arbejde i høj grad bliver anerkendt og påskønnet af ledelsen.

 Af Gry Asnæs, partner Asnæs & Vangstrup

Karrieretip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Det er ikke alle, der ser frem til at hilse på chefen igen efter en lang sommerferie. Hver femte medarbejder ønsker sig nemlig en ny leder. Det skriver Mediehuset Den Offentlige på baggrund af en undersøgelse.

”Resultaterne fra Danmark alene viser, at lidt over 70 procent har det godt med deres leder, mens knap 30 procent har en dårlig relation til chefen. For næsten 22 procent af arbejdstagerne er lederen årsag til mistrivsel på jobbet, mens knap 8 procent har angivet, at de ikke har det godt med chefen, men at det samtidig ikke er noget, der har negativ betydning i hverdagen.” (denoffentlige.dk).

Kokke og tjenere er blandt de medarbejdergrupper, hvis arbejde i høj grad bliver anerkendt og påskønnet af ledelsen. Kokke og tjenere ligger også højt, når det gælder feedback på arbejdet. I forhold til tilliden til budskaber fra ledelsen placerer kokke og tjenere sig gennemsnitligt ift. andre grupper (Arbejdsmiljø og helbred, 2012).

Ud fra dette kan man gisne om, at kokke og tjenere er mere tilfredse med deres ledere end gennemsnittet. Vi ved, at meningerne er mange omkring, hvad man skal gøre for at blive en god leder. Der er mange tilgange og ledelsesdiscipliner, og det kan være vanskeligt at finde rundt i for selv den mest garvede leder. Der er derfor ingen fiks og færdig løsning på, hvordan man bliver den bedste leder.

På Hotellederuddannelsen og Restaurantlederuddannelsen (http://asnaes-vangstrup.dk/#vores-univers) oplever vi mange brancheledere, der ved hjælp af udvalgte ledelsesteorier finder nye veje  til at udøve god ledelse.

Nogle af de elementer, som giver rigtig gode resultater blandt medarbejdere er, når man som leder lærer at udøve og styrke sit lederskab frem for at være en instruerende leder. Fokus på anerkendende feedback giver ligeledes resultater.

Det ligger helt i tråd med, at branchen på to områder skiller sig positivt ud i diverse arbejdsmiljøundersøgelser, hvor man undersøger bl.a. det psykiske arbejdsmiljø:

  • Indflydelsen på eget arbejde
  • Oplevelsen af at blive anerkendt for sin arbejdsindsats.

Vi har set i praksis, at ledere, som er inkluderende i deres ledelsesstil, har lettere ved at motivere  og engagere deres medarbejdere. Det stemmer overens med undersøgelser, som viser, at kokke og tjenere i højere grad bliver hørt omkring beslutninger, der påvirker deres arbejde, end det er tilfældet for gennemsnittet blandt alle medarbejdergrupper (Arbejdsmiljø og helbred, 2012).

Det er også et faktum, at de ledere, der kan anerkende og give feedback på det udførte arbejde mv., fører til øget trivsel på arbejdspladsen. Det bekræftes af undersøgelser, der viser, at kokke og tjenere oftere oplever at få den nødvendige ros end gennemsnittet for alle grupper. Arbejde bliver i højere grad påskønnet og anerkendt af ledelsen, end den gør i gennemsnit for alle grupper (Arbejdsmiljø og helbred, 2012).

Asnæs & Vangstrup - din ressource indenfor rådgivning, udvikling og uddannelse i restaurant-, hotel- og oplevelsesbranchen.

Læs mere på: www.asnaes-vangstrup.dk