søg i nyhedsarkivet


3D kopiering


30-10-2014

Branchetip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

Af: Annette Vangstrup, partner, Asnæs & Vangstrup

Branchetip skrives på skift af eksperter fra rådgivnings- og uddannelsesvirksomheden Asnæs & Vangstrup.

I Politiken fredag den 12. september bragte tillægget ’Viden’ flere interessante artikler om 3D kopiering. En teknik som man fx kan opleve ved at gå på Det Kgl Bibliotekog låne en 3D kopieringsmaskine, hvis man altså har tid til at stå i lange køer eller booke sig online med en ventetid på mere end 14 dage. Hvad kan det vidunder som flere og flere taler om, og man åbenbart er villig til at vente i time- eller ugevis for at prøve?

Fra RelationManager ved vi, at personalets imødekommenhed og engagement er blandt de kontaktpunkter, der scorer højest i kampen om at få så mange loyale kunder som muligt. Dygtige og  smilende medarbejdere er selvfølgelig en stor fordel, men ofte er personalets rolle og opgave både sjovere og lettere at løse, hvis vi har noget relevant at tale med kunden om. Hvis samtaleemnet endda er et tema, der øger omsætningen pr. gæst eller som får kunden til at komme igen.

Fra den nyeste innovationsteori har vi begrebet Co-creation, der kort handler om, hvordan vi som virksomhed kan samarbejde med vores kunder om en ny ydelse eller et nyt produkt. Fordelene er indlysende: Ved at samarbejde opnås at produkt, hvor virksomheden mødes med aktive kunder og andre interessenter for at udveksle og dele idéer, ressourcer og muligheder. Herigennem skabes værdi for begge parter via nye former for interaktion, serviceydelser og læringsmekanismer.

Prototyping som begreb i innovationsteorien er et redskab, der kan gøre det tænkte produkt eller serviceydelse mere sanseligt inden færdigudviklingen. At forestille sig, hvordan et værelse vil opleves at bo i på en tegning er langt sværere end, hvis man ser en 1:20-model af værelset.

Det er her 3D kopiering måske har en fremtid i branchen? Forestil dig en kopi af et kommende værelse eller en planlagt menu, der står fremme ved receptionen eller i baren og som kunderne kan diskutere med dig og dine ansatte. Det endelig produkt kan justeres og fremfor alt skaber det følelser hos kunden og formentlig et ønske om at komme igen og opleve det man selv har været med til at udvikle.

Ved at anvende co-creation og prototyping er der tale om en oplevelsesbaserede brugerinddragelse, hvor brugeren inddrages emotionelt i innovationsprocessen. Kunden bliver medspiller i udviklingsfasen af fx menuen som dermed skaber en værdifuld meningsdannelse hos kunden, der vil gavne den videre proces og det endelige output.

Læs mere om Co-creation og prototyping i vores kommende bog – Skab Oplevelser, som du kan forud bestille et eksemplar af på annette@asnaes-vangstrup.dk